Våre tjenester

Bilverkstedsutstyr

Vi er kurset og godkjent av ABL for å utføre årskontroller.
Billøftere, hjulstillingsapparater, bremseprøvere, testlinjer, hjul- og dekkmaskiner, momentnøkler, manometer, dekktrykkmålere, måleinstumenter, etc.

Vi utfører prosjektering, montering, service, kalibrering, årskontroll og reparasjoner.


Kompressorer og trykkluftanlegg

Vi utfører prosjektering, montering, service, årskontroll og reparasjoner.

Skrue- og stempelkompressorer, trykkluftverktøy, trykklufttanker, etterbehandlingsutstyr og trykkluftrør.


Miljøprodukter

Vi utfører prosjektering, montering, service og reparasjoner.

Støvavsug, røykavsug, eksosavsug, slangeoppruller, kabeloppruller, arbeidsplassavskjerming og verneutstyr.


Rengjøringsmaskiner

Vi utfører montering, service og reparasjoner.

Høytrykksvaskere, gulvvaskemaskiner, støv- og vannsugere og feiemaskiner.


Oljeutstyr

Vi utfører prosjektering, montering, service, årskontroll, kalibrering og reparasjoner.

Oljeutstyr, greaseutstyr og spilloljeutstyr.