TrykkluftrørVi er forhandler for Sicomat trykkluftrør og utstyr. 
Sicomat leverer lufttrykkrør i aluminium og rørdeler i 
plast for enkel og hurtig montasje.

Vi utfører prosjektering og montering av trykkluftanlegg.